Slide background Image layer
Slide background Image layer
Slide background Image layer

Sprekers

print pageMarietje Schaake (Keynote spreker)


Marietje Schaake (Twitter: @MarietjeSchaake) is Europarlementariër voor D66, in de 'Alliance of Liberals and Democrats for Europe' (ALDE). Marietje is lid van de parlementaire commissie voor Buitenlandse Zaken, waar zij zich richt op het EU nabuurschapsbeleid, met een focus op Turkije en Iran, en mensenrechten, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting en digitale- en media vrijheid. In de commissie voor Cultuur en Onderwijs werkt Marietje aan de Europese Digitale Agenda en de rol van cultuur en nieuwe media in de externe relaties van de EU. In de commissie voor Internationale Handel ligt de nadruk in haar werk op diensten en technologie, intellectueel eigendomsrecht, de vrije doorstroom van informatie, de trans-Atlantische handelsrelaties en de relatie tussen handel en het EU buitenland beleid.


Wilma van Dijk (Keynote spreker)


Wilma van Dijk wordt met ingang van 1 juni 2014 benoemd tot directeur Cyber Security bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. Samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein maakt de NCTV zich sterk voor een veilig en stabiel Nederland. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Mevrouw Van Dijk (1966) is thans sinds 2012 directeur Bewaken, Beveiligen, Burgerluchtvaart bij de NCTV. In de periode 2012-2014 was zij bij de NCTV tevens achtereenvolgens projectdirecteur Veiligheid Troonswisseling en projectdirecteur Nuclear Security Summit (NSS). Daarvoor was zij bij de toenmalige Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) onder meer directeur Beveiliging Burgerluchtvaart in de periode 2009-2011, en aansluitend een van de kwartiermakers bij de totstandkoming van de NCTV. Wilma van Dijk studeerde Nederlands recht aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant, afstudeerrichting privaatrecht (doctoraal in 1991). Zij volgt Wil van Gemert op die vanaf 1 mei zijn positie als adjunct-directeur bij Europol gaat bekleden.


Wolter Pieters


Wanneer is het verstandig te investeren in cyber security en wanneer niet? En in welke maatregelen moet je dan investeren? Dit is waar het onderzoek van dr.ir. Wolters Pieters over gaat, en hij brengt daarbij verschillende vakgebieden bij elkaar. Wolter is wetenschappelijk coördinator van het Europese project TREsPASS aan de Universiteit Twente, en universitair docent op het gebied van cyber risk aan de TU Delft. Hij studeerde in Twente informatica en filosofie van de techniek, en promoveerde bij Prof. Bart Jacobs in Nijmegen op de risico's van stemcomputers en stemmen via Internet. Hij organiseerde wetenschappelijke conferenties op het gebied van cloud security en het meten van cyber security, en publiceerde over elektronische verkiezingen, het testen van security policies, en filosofie en ethiek van cyber security.


Frans-Paul van der Putten


Frans-Paul van der Putten is senior onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Hij houdt zich bezig met diverse veiligheidsthema's, met name in relatie tot de opkomst van China als grote mogendheid, en de gevolgen daarvan voor internationale verhoudingen en voor de internationale positie van Nederland en Europa. Frans-Paul van der Putten studeerde geschiedenis en promoveerde in Leiden. Voordat hij zijn huidige functie had werkte hij als onderzoeker aan de Universiteit Nyenrode.


Ot van Daalen


Ot van Daalen is oprichter van advocatenkantoor Digital Defence dat zich specialiseert in security, privacy en surveillance. Daarnaast is hij onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. In 2009 heeft hij digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom heropgericht.
Arthur Donkers


Arthur is sinds 1995 'bezig' in met informatiebeveiliging. Vanaf die tijd is hij betrokken geweest bij allerlei technische en niet-technische projecten, van penetratie testen tot security management. Arthur heeft een technische achtergrond, maar is in de loop van de tijd tot de conclusie gekomen dat technologie maar 20% van de oplossing is voor de meeste beveiligingsproblemen. Daarmee is technologie ook maar 20% van de oplossing in zijn ogen. Met name binnen de 'zachtere' gebieden binnen informatie beveiliging, zoals organisatie en privacy, spelen zaken als cultuur, perceptie en onderbuik gevoelens een veel grotere rol.


Sandro Etalle


Sandro Etalle (1965), holds an MSc in mathematics and a PhD in Computer Science. In 2001 he joined the University of Twente, where among other things he lead the spearhead program on Security and a group of PhD students working on a new technology for network intrusion detection. Together with these students, he founded the spin-off SecurityMatters. He is now CEO of SecurityMatters, full professor and the head of the security group at the TU Eindhoven, and full professor at the University of Twente. His interests include intrusion detection, security of industrial control systems, trust management, access control and policy compliance.


Wouter Lueks


Wouter Lueks is promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van het PI.lab. Onder leiding van dr. Jaap-Henk Hoepman en prof. Bart Jacobs doet hij onderzoek naar privacy enhancing technologies. In het bijzonder probeert hij met behulp van cryptografie privacy-vriendelijke systemen te maken waarin alleen misbruikers van het systeem geïdentificeerd kunnen worden. Voorafgaand aan zijn promotieonderzoek studeerde hij wiskunde en informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen.


Job de Haas


Job de Haas holds an M.Sc. in Electrical Engineering and has a track record in the security industry of more than 15 years. He has experience evaluating the security of a wide range of embedded platforms, such as IPTV decoders, satellite receivers, mobile phones, smart meters and a variety of modems (ADSL, Wireless). Further, he is a specialist in the reverse engineering of applications and consumer electronics.

At Riscure, Job is the senior specialist in charge of security testing of embedded devices for high-security environments. Amongst others, he assessed the protection of pay television systems against side channel and card-sharing attacks for conditional access providers. Job had participated in the creation of several certification schemes for customers of embedded products. Job has a long speaking history at international conferences, including talks on security of mobile technologies, reverse engineering of firmware and side channel attacks on embedded systems.


Sander Degen


Sander is sinds 2001 werkzaam bij TNO op het gebied van informatiebeveiliging. Hij probeert organisaties weerbaar(der) te maken tegen IT-gerelateerde dreigingen, gericht op onder andere techniek, processen, beleid en beveiligingsbewustzijn. Eén van zijn persoonlijke interesses is de ontwikkeling van 'vrijheid' op het internet, in het bijzonder de governance, de verregaande profilering en monitoring voor advertentiedoeleinden en natuurlijk door inlichtingenorganisaties, nieuwe wetgeving met betrekking op het delen van informatie en de opkomst van zogenaamde 'cryptocurrencies'.ORGANISATORSPONSORS


ITSXDI


WeSecure

Palo
KahunaWebsence


QIISCOS
TSTC
Louwers"


ATcompNLUUGMEDIA/KENNISPARTNERS


ICTmag
CSNgi-NGN
PvIB
ISACA

NOREA
CIPCIP